| home | o nás | návrhy | realizace | údržba | fotogalerie | 
     

Zde vstupuje do akce náš tým zkušených a vyškolených pracovníků.
Fyzická realizace začíná úpravami terénu, případně u starších zahrad odstraněním starých porostů a zahradních prvků.

Vlastními silami budujeme drobné zahradní a architektonické elementy:
opěrné zdi, zahradní komunikace a terasy, pergoly a pod. Podle požadavků zákazníka a v souladu s projektem je v této fázi pokládána elektroinstalační síť. Je také instalováno osvětlení, které nejen prodlouží dobu využítí zahrady,
ale také obohatí večerní a noční zahradu o nový prvek a atmosféru.

Nedílnou součástí přírody, a tedy i moderní zahrady, je voda - jezírka s vodními rostlinami, přirozeně proudící potůčky, přepady či chrliče.
Nesmíme také zapomenout na závlahové systémy, jež mohou být manuální, ale v dnešní době většina uživatelů volí semi- nebo plně automatické systémy.

 

PŘIPRAVNÉ PRÁCE

 • terenní úpravy
 • STAVEBNí prvky
 • osvětlení a elektroinstalace
 • vodní plochy
  a závlahové systémy
 

Vzhledem k požadavkům klientů a díky naším zkušenostem a možnostem provádíme výsadbu vzrostlé zeleně. Toto není podmínkou, ale reakce zákazníků jsou jednoznačné. Nemusí čekat několik let, než zahrada a zeleň dosáhnou požadovaného vzhledu a vzrůstu. Rostliny tak bez časové prodlevy tvoří dominantní prvek zahrady a naplňují tak plně představy vlastníka
o ideální zahradě.

Značné procento vysazovaných rostlin je předpěstováno v našem pěstitelství, což zaručuje velmi vysokou klimatickou odolnost.
Také ostatní zeleň od jiných subdodavatelů prochází z prostředí se stejnými klimatickými podmínkami jako v České republice.

 

VZROSTLÁ ZELEŇ

 • výsadba
 • vlastní pěstitelství
 • klimatická odolnost
 

Správně založený trávník je jedním z nejdůležitějších článků každé zahrady. Proto trávníkům věnujeme během realizace zvýšenou pozornost.

Mimo klasického založení travní plochy osetím provádíme i pokládku kobercových trávníků.

 

TRÁVNÍKY

 • zakládání osetím
 • kobercové trávníky
 

Celá realizace probíhá podle časového rozvrhu. Dodávka materiálu od našich subdodavatelů je zajištěna tak, aby docházelo k plynulé a logické návaznosti prováděných prací tak, aby samotná realizace trvala co nejkratší dobu.

U majitelů novostaveb je velmi populární etapové provádění zahradnických prací. To obnáší v první etapě rekultivaci a úpravy terénu a založení trávníku.
V další etapě (etapách) provádíme postupnou výsadbu vzrostlé zeleně.

Výhodou realizace v etapách je financování. Celkové náklady jsou rozloženy v delším časovém období a zákazník tak může celou realizaci přizpůsobit momentálnímu rozpočtu.

 

Harmonogram

 • harmonogram prací
 • etapové financování
 
     
© realizacezahrad.cz | Všechna práva vyhrazena | 2005-2006 © Designby jirka.net